موضوعات = صنایع سلولزی و کاغذ
مایع سازی ضایعات لیگنوسلولزی با استفاده از حلال اتیلن کربنات: اثر متغیرهای فرایندی بر ویژگی‌ها

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 255-266

سهیلا دانشور؛ ربیع بهروز؛ سعید کاظمی نجفی؛ گیتی میرمحمدصادقی


تهیه و بررسی ویژگی‌های فوتوکاتالیستی نانوذره‌های سبز سلولزی دارای کمپلکس پالادیوم

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 65-76

بهاره میرمشهوری؛ عباس دادخواه؛ حمیدرضا شاملویی


استخراج سلولز و بررسی تولید کربوکسی متیل سلولز از چند منبع ضایعاتی کشاورزی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 113-120

حسین امانی؛ امیر حسن خواه؛ فرید طالب نیا


تأثیر نوع و میزان عامل آهاردهی بر ویژگی های کاغذ دارای پرکننده کلسیم کربنات آسیابی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-138

حمیدرضا رودی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ مجتبی آزاد سروستانی


پایداری گرمایی نانو فیبر سلولزی سیانو اتیل دار شده

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 91-97

حمید خدابنده لو؛ محمد آزاد فلاح


مطالعه سینتیک لیگنین زدایی ساقه گندم در فرایند خمیر کاغذسازی با گلیسرول

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 51-57

الهام صابری خواه؛ آزاده ابراهیمیان پوربازاری؛ جمشید محمدی روشنده


بهبود واکنش پذیری الیاف خمیر آلفاسلولز با روش سونوشیمیایی

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 59-68

اسماعیل رسولی گرمارودی؛ الناز محمدی رودپشتی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ علی اکبر رزاقی


بنزیله کردن پوسته شلتوک برنج و بررسی ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های به دست آمده از آن با پلی استایرن و پلی کاپرولاکتون

دوره 33، شماره 3، آذر 1393، صفحه 31-39

جمشید محمدی روشنده؛ پیمان پوراسماعیل سلاکجانی؛ کامل اخلاصی کزج


پیش استخراج کاه گندم با تیمارهای آب داغ و مایع به دست آمده از بازگردانی آن و بررسی تأثیر آن بر شرایط خمیرسازی و ویژگی‌های کاغذ

دوره 31، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 71-78

مختار فیضمند؛ حسین رسالتی؛ حسین کرمانیان؛ حسین جلالی ترشیزی؛ امید رمضانی


سنتز سلولز میکروبی از سویه بومی و بررسی شبکه نانو الیافی به دست آمده از ساکاریدهای گوناگون

دوره 31، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 79-93

رامین خواجوی؛ امین مفتاحی؛ ابراهیم جهانگیریان اصفهانی؛ مرتضی ستاری


مقایسه ساختار شیمیایی لیگنین های MWL و EL استخراج شده از چوب صنوبر دلتوئیدس

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 67-82

سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه؛ علی نقی کریمی


بررسی پتانسیل ساقه کلزا در تولید کاغذ

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 83-95

رضا حسین پور؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاجدینی؛ سید محمد جواد سپیده دم؛ محمدعلی حسین


استفاده از لیگنین کرافت به روش اختلاط حلال در ترکیب ماده مرکب آرد چوب ـ پلی پروپیلن

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 69-76

حامد یونسی کرد خیلی؛ ربیع بهروز؛ سعید کاظمی نجفی


بهبود فرایند تهیة خمیر کاغذ شیمیایی ـ مکانیکی اکالیپتوس با استفاده از سورفکتانت‌ها

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 77-83

یحیی همزه؛ مسعود کمره ئی؛ سعید مهدوی؛ محمد آزاد فلاح؛ سحاب حجازی؛ سید محمد هاشمی نجفی


جوهرزدایی آنزیمی کاغذ روزنامه باطله با سلولاز و لیپاز

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 11-20

نادر مایلی؛ محمد طلایی پور