موضوعات = علوم و فناوری غذا
بررسی خواص فیزیکی نانوفیتوزم تهیه شده از عصاره غنی از ترکیبات فنلی مرزه خوزستانی به روش خشک کن انجمادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

فائزه فتحی؛ صمد نژادابراهیمی


اپوکسیداسیون روغن سویا توسط کاتالیست ناهمگن سیلیکا سولفوریک اسید

دوره 33، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 19-29

احمد نعلبندی؛ علی اصغر خلیلی


بررسی تولید استر استئاریک اسید سوربیتن

دوره 33، شماره 3، آذر 1393، صفحه 19-24

علیرضا امین محلاتی؛ ایران عالم زاده


استخراج و اندازه‌گیری فولیک اسید در نان غنی‌شده

دوره 32، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-11

محمد فرجی؛ ابراهیم آزادنیا؛ کیانوش خسروی دارانی