موضوعات = علوم و فناوری غذا
نشانگر رنگ سنجیpH بر پایه ضایعات مواد گیاهی برای پایش روند فساد مواد پروتئینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

فاطمه سرایلو؛ الهام باهر


اپوکسیداسیون روغن سویا توسط کاتالیست ناهمگن سیلیکا سولفوریک اسید

دوره 33، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 19-29

احمد نعلبندی؛ علی اصغر خلیلی


بررسی تولید استر استئاریک اسید سوربیتن

دوره 33، شماره 3، آذر 1393، صفحه 19-24

علیرضا امین محلاتی؛ ایران عالم زاده


استخراج و اندازه‌گیری فولیک اسید در نان غنی‌شده

دوره 32، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-11

محمد فرجی؛ ابراهیم آزادنیا؛ کیانوش خسروی دارانی