دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی ویژگی های ساختاری ، الکترونی و اپتیکیHgO با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی اختلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

حمدا.. صالحی؛ خدیجه غرباوی؛ نرگس السادات موسوی نژاد


تهیه و شناسایی هیدروژل ژلاتین-پلی وینیل الکل برای استفاده در رهایش فلووکسامین مالئات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

سیده ستاره عطار سیدی؛ مسعود مختاری


شبیه‌سازی عددی تشکیل قطره تحت تاثیر میدان الکتریکی دریک دستگاه میکروفلوئیدیکی متمرکزکننده جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

سلمان موحدی راد؛ صدیقه فضلی؛ ساسان اسیایی


سنتز و شناسایی و بررسی خواص بیولوژیکی کمپلکس هایی ازمس (II) با لیگاندهای شیف باز نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

مهرجی خسروان؛ فاطمه خواجویی نژاد؛ یوسف ابراهیمی پور


شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی جداسازی دی اکسید کربن از گاز دودکش توسط غشاء پلیمر طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

حکیمه شریفی فرد؛ پویان رضاپور؛ محمود رضا رحیمی


بکارگیری نوار مارپیچی برای افزایش انتقال حرارت در ایستگاه تقلیل فشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

فائزه محمدی؛ بهنام رنجبر؛ احسان جعفربیگی؛ مسعود رحیمی


سنتز و شناسایی کمپلکس نوری تک هسته‌ایی کادمیم (II)‌به عنوان پیش ماده برای ساخت دیودهای نورگسیل آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

عزت اله نجفی؛ اسماعیل وصالی؛ نرگس متقی نیا؛ باقر محمدی؛ محمدرض ا پورهری


بهینه سازی فرآیند فوتو فنتون جهت کاهش مواد آلی پساب کارخانه خمیر و کاغذ با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

علی طهماسبی؛ محمد حسین صراف زاده؛ بهنام غفاری


بررسی مصرف آب در نیروگاه بخار شهید منتظرقائم و ارزیابی فنی-اقتصادی راهکارهای بازچرخانی زیرآب بویلرها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

مجید قهرمان افشار؛ محسن اسماعیل پور؛ حسین قاسمی نژاد


اندازه گیری اسپکتروفتومتری و بهینه سازی با طرح دی-اپتیمال برای پیش تغلیظ وجداسازی مخلوط اسنافتن و پیرن با نانوذرات فریت کبالت اصلاح شده با آسپارتیک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

جواد ذوالقرنین؛ شهاب فشکی؛ سعیده درمنکی فراهانی


شناسایی مخاطرات فرایندی و تحلیل دینامیک ریسک در تاسیسات بحرانی یک ایستگاه تقویت فشار گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

سروش برادران؛ محمدامین ثباتی؛ فاطمه رشیدی


بررسی خواص خود ترمیمی هیدروژل‌های نانوچندسازه طبیعی اصلاح شده با پلی آکریلامید با کاربردهای پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

مهدی محمودیان؛ فاطمه زنبیلی


تهیه الکتروکاتالیست NiTiO3 جهت تصفیه پساب حاوی آلاینده رنگ آزو به کمک فرآیند اکسایش آندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

بهمن عبدالهی؛ محمدرضا مهرعلیزاده


نانو حامل های پایه کیتوسان برای رهایش داروی ضد سرطان کورکومین : مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

محمد حسین کرمی؛ مجید عبدوس؛ محمد رضا کلایی؛ امید مرادی


ساخت نانوکاتالیست جدید مغناطیسی زئولیت-Y عامل‌دار شده با مایع‌یونی N-متیل ایمیدازولیوم‌کلرید (1-MeIm IL@ZY-Fe3O4) و کاربرد آن در سنتز سبز و سه-جزیی ۲-آمینو-H۴-بنزو- و نفتو- پیران‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

مهدی کلهر؛ پوریا نوزارع؛ سعید عظیمی؛ اسماعیل وصالی؛ عزت اله نجفی


تهیه هیدروژل های زیست سازگار سوپرامولکولی بر پایه نانودرات سلولزی عاملدار شده با سیتریک اسید و آمینوپیریدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

ساناز زمانپور؛ عباس دادخواه تهرانی


ساخت و آزمایش تجربی تاثیر نانوذرات تری اکسید تنگستن با پوشش التراویست در تصویربرداری توموگرافی رایانه ای به عنوان یک ماده کنتراست زا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

علی علی خاصی حبیب آبادی؛ محمد شاهقلی؛ حمیدرضا بخششی راد


طراحی و ارزیابی بازدارنده های موثر جدید پذیرنده های کیناز جفت شده با پروتئین های Gبا استفاده از روشهای غربالگری مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

سعید عظیمی؛ لیلا حیدری


بررسی توانایی نانو ذرات مغناطیسی پوشیده شده با هیومیک اسید در حذف رنگ از محیط های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

صدیقه زینلی؛ صدیقه طاطیان


مروری بر پیشرفت در فرآیندهای کپسوله‏ سازی و مکانیسم ‏های خودترمیم‏ شوندگی برای محافظت در برابر خوردگی فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

مجید میرزایی؛ طیبه محبی؛ مجید رضائی آبادچی


استخراج کیتین و تولید کیتوزان از پوست میگو با کمک پرتو الکترونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

احمد توکلی؛ مسلم توکل؛ محبوبه محمودی؛ فاطمه انوری


مطالعه برهم کنش بین آلبومین سرم گاوی با سه کمپلکس مس(II)-ایمین به روش طیف سنجی جذب الکترونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

معصومه احمدی سرخونی؛ حسن منصوری ترشیزی؛ خاطره عبدی


مطالعه و بررسی مقاومت به خوردگی، چسبندگی و سختی پوشش-های نانوکامپوزیتی پایه اپوکسی/ رس آلی شده حاوی نانوذرات اکسید آهن و اکسید روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

مهدی محمودیان؛ سلیمان رحمانی


بهبود تراکم‌پذیری باطله فراوری سنگ آهن به کمک سطح سازهای آنیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

سعید حبیبی نژاد؛ محمدرضا گرمسیری؛ سعید غفاری


بررسی نظری خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات شیمیایی مستخرج شده از گیاه بیابانی گل جالیز (Cistanche tubulosa) با محاسبات DFT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

مینا خنجری جاپلقی؛ مرجان جبلی جوان؛ لیلا یوسف تبار میری


میکرو استخراج فاز جامد پخشی دیمن هیدرینات و امپرازول با استفاده از اکسید گرافن اصلاح شده با پلی فنول های عصاره رزماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

سیده هدی موسوی؛ طاهره خزلی؛ علی دانش فر


مروری بر ترموژل‌ها با نگرش کاربردی در مهندسی پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

علیرضا سبزواری؛ فائزه افخمی؛ حسین اسلامی


کمپلکس های قلع ‌(IV)‌با مشتقات لیگاند 8-هیدروکسی کینولین به عنوان پیش ماده برای ساخت دیودهای نورگسیل آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

عزت اله نجفی؛ محمد جانقوری؛ حمید عابدی


بررسی جداسازی یون مس در سامانه‌های ریزسیالشی به وسیله فرآیند استخراج مایع-مایع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

محمد اکبری کوشکجهء؛ سید نظام الدین اشرفی زاده؛ احمد رهبر


کامپوزیت کیتوزان حاوی مونت‌موریلونیت و پوسته تخم‌مرغ برای حذف رنگ متیلن‌بلو از آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

افرا عزیزی فرد؛ نگار معتکف کاظمی


تامین هیدروژن و الکتریسیته موردنیاز یک واحد تولید الفین با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

فربد آل عزیز؛ نسیم طاهونی؛ محمدحسن پنجه شاهی


بهینه سازی سنتز 4،2- دی نیتروآنیسول به روش تاگوچی با استفاده ازکلروبنزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

محمد علی ذرعی؛ داریوش فلاح؛ ابوالفضل ابراهیمی؛ مجتبی پیریائی