دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ساخت نانوکاتالیست جدید مغناطیسی زئولیت-Y عامل‌دار شده با مایع‌یونی N-متیل ایمیدازولیوم‌کلرید (1-MeIm IL@ZY-Fe3O4) و کاربرد آن در سنتز سبز و سه-جزیی ۲-آمینو-H۴-بنزو- و نفتو- پیران‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

مهدی کلهر؛ پوریا نوزارع؛ سعید عظیمی؛ اسماعیل وصالی؛ عزت اله نجفی


تهیه هیدروژل های زیست سازگار سوپرامولکولی بر پایه نانودرات سلولزی عاملدار شده با سیتریک اسید و آمینوپیریدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

ساناز زمانپور؛ عباس دادخواه تهرانی


ساخت و آزمایش تجربی تاثیر نانوذرات تری اکسید تنگستن با پوشش التراویست در تصویربرداری توموگرافی رایانه ای به عنوان یک ماده کنتراست زا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

علی علی خاصی حبیب آبادی؛ محمد شاهقلی؛ حمیدرضا بخششی راد


طراحی و ارزیابی بازدارنده های موثر جدید پذیرنده های کیناز جفت شده با پروتئین های Gبا استفاده از روشهای غربالگری مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

سعید عظیمی؛ لیلا حیدری


بررسی توانایی نانو ذرات مغناطیسی پوشیده شده با هیومیک اسید در حذف رنگ از محیط های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

صدیقه زینلی؛ صدیقه طاطیان


مروری بر پیشرفت در فرآیندهای کپسوله‏ سازی و مکانیسم ‏های خودترمیم‏ شوندگی برای محافظت در برابر خوردگی فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

مجید میرزایی؛ طیبه محبی؛ مجید رضائی آبادچی


استخراج کیتین و تولید کیتوزان از پوست میگو با کمک پرتو الکترونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

احمد توکلی؛ مسلم توکل؛ محبوبه محمودی؛ فاطمه انوری


مطالعه و بررسی مقاومت به خوردگی، چسبندگی و سختی پوشش-های نانوکامپوزیتی پایه اپوکسی/ رس آلی شده حاوی نانوذرات اکسید آهن و اکسید روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

مهدی محمودیان؛ سلیمان رحمانی


بهبود تراکم‌پذیری باطله فراوری سنگ آهن به کمک سطح سازهای آنیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

سعید حبیبی نژاد؛ محمدرضا گرمسیری؛ سعید غفاری


بررسی نظری خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات شیمیایی مستخرج شده از گیاه بیابانی گل جالیز (Cistanche tubulosa) با محاسبات DFT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

مینا خنجری جاپلقی؛ مرجان جبلی جوان؛ لیلا یوسف تبار میری


میکرو استخراج فاز جامد پخشی دیمن هیدرینات و امپرازول با استفاده از اکسید گرافن اصلاح شده با پلی فنول های عصاره رزماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

سیده هدی موسوی؛ طاهره خزلی؛ علی دانش فر


مروری بر ترموژل‌ها با نگرش کاربردی در مهندسی پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

علیرضا سبزواری؛ فائزه افخمی؛ حسین اسلامی


کمپلکس های قلع ‌(IV)‌با مشتقات لیگاند 8-هیدروکسی کینولین به عنوان پیش ماده برای ساخت دیودهای نورگسیل آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

عزت اله نجفی؛ محمد جانقوری؛ حمید عابدی


کامپوزیت کیتوزان حاوی مونت‌موریلونیت و پوسته تخم‌مرغ برای حذف رنگ متیلن‌بلو از آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

افرا عزیزی فرد؛ نگار معتکف کاظمی


تامین هیدروژن و الکتریسیته موردنیاز یک واحد تولید الفین با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

فربد آل عزیز؛ نسیم طاهونی؛ محمدحسن پنجه شاهی


بهینه سازی سنتز 4،2- دی نیتروآنیسول به روش تاگوچی با استفاده ازکلروبنزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

محمد علی ذرعی؛ داریوش فلاح؛ ابوالفضل ابراهیمی؛ مجتبی پیریائی


بررسی نظری نانوقفس‌های B12As12، Al12As12، و Ga12As12 و اثر کپسوله‌شدن اتم‌های فلزات قلیایی Li و Na در ساختار الکترونی و خواص فوتوکاتالیستی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

فهیمه علیرضا پور؛ مرضیه محمدی


تولید سوخت زیستی به روش پیرولیز با استفاده از کاتالیست های برپایه زئولیت و چار زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

مجید سعیدی؛ مریم صفری پور؛ ابراهیم بلاغی


تولید هیدروژن از هیدرولیز سدیم بوروهیدرید با استفاده از نانو کاتالیست فلزی Ni-B تثبیت شده بر چوب ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

سجاد قاسمی واجارگاه؛ ندا گیلانی


بهینه سازی تثبیت نانوذرات تیتانیا بر سطح زئولیت طبیعی سمنان به روش سونوشیمی: تخریب کاتالیزوری نوری رنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

مهسا ُسنجابی؛ نرجس کرامتی


استفاده از روش های ترسیب هیدروکسیدی و احیایی در جدایش ناخالصی های آهن، آرسنیک و آنتیموان از محلول لیچ کانسنگ سیلیکاته همی‌مورفیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

اکرم رام؛ سعید زندوکیلی


بررسی رفتار حرارتی و خواص دینامیکی- مکانیکی آلیاژ پلی (لاکتیک اسید)/پلی (کاپرولاکتون) در حضور نانو ذرات مزومتخلخل KIT-6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

مسعود فعال؛ امیر عباس نجاتبخش؛ داریوش فلاح؛ علی اکبر زارعی یزد