دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 72، شهریور 1393، صفحه 1-77 
بررسی تأثیر پرکننده‌های معدنی بر ویژگی های مکانیکی و گرانروی گوگرد اصلاح شده

صفحه 1-10

نرمین بهرامی آده؛ میترا مهتدی حقیقی؛ ناهید محمد حسینی؛ آزاده پاپن؛ فاطمه خرم جاه؛ هادی خانی


بررسی اثر میکروویو بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی سطح ایلمنیت

صفحه 11-19

امید سلمانی نوری؛ مهدی ایران نژاد؛ اکبر مهدیلو؛ سالار علیزاده