نویسنده = صدیقه هاشم نیا
تعداد مقالات: 1
1. تهیه و تعیین ویژگی‌های نانوذره کاتالاز

دوره 38، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-10

سحر دهقانی؛ صدیقه هاشم نیا؛ محمود پاک نیت