کلیدواژه‌ها = سوخت زیستی
تعداد مقالات: 2
1. مروری برطراحی، شبیه‌سازی و آنالیز فنی و اقتصادی تولید سوخت زیستیِ بوتانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

مهسا دهقان ضاد؛ مرضیه شفیعی؛ کیخسرو کریمی


2. تعیین سینتیک و شبکه واکنش فرآیند بهبود کیفیت سوخت‌های زیستی حاصل از لیگنین در حضور هیدروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مجید سعیدی؛ آنیتا پارسایی