کلیدواژه‌ها = مونو ترپن خطی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه برهمکنش منوترپن‌های خطی با نانو ذره بورنیترید (B12N12)

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 11-19

اسماعیل وصالی؛ زهرا ا میرزاده؛ خدیجه دیده بان