جدایش اسفالریت از باطله‌های معدن سرب و روی کوشک به روش فلوتاسیون

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه فرآوری مواد معدنی- دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی سهند تبریز- تبریز- ایران

چکیده

: در این تحقیق، امکان بازیابی انتخابی روی از باطله‌های پرعیار دپو شده در معدن سرب و روی کوشک به روش فلوتاسیون، بررسی شد. دو مشخصه‌ی بارز این نمونه علاوه بر درصد بالای اسفالریت، درصد بسیار زیاد پیریت (حدود 50%) و حضور مواد کربن‌دار بود؛ از این رو رقابت بین کانی‌های اسفالریت و پیریت و جدایش انتخابی در فرآیند فلوتاسیون حائز اهمیت بود. نتایج حاصل از فلوتاسیون آزمایشگاهی با 15 گرم بر تن از کلکتورهای مختلف PAX، Aero 3477، Florrea 2214 و Danafloat 233 در pH طبیعی ، نشان داد که در مرحله‌ی رافر، بیشترین عیار و بازیابی روی با کلکتور Aero 3477 بدست آمد که در این شرایط کمترین عیار و بازیابی آهن در کنسانتره روی حاصل شد. با افزایش مقدار کلکتور Aero 3477 تا 40 گرم بر تن، عیار و بازیابی روی به ترتیب 27/24% و 89/68% بدست آمد. نتایج نشان داد که بر خلاف کلکتور پتاسیم آمیل گزنتات، با کلکتور Aero 3477 در pHهای قلیایی و بالای 5/10 پیریت نه تنها بازداشت نشد بلکه نسبت به pHهای اسیدی، فعال شد. در pHهای قلیایی، ویسکوزیته پالپ به طور قابل توجهی افزایش یافته و میزان شناور شدگی اسفالریت و کارآیی جدایش بین اسفالریت و پیریت به شدت افت کرد که می‌تواند می‌تواند مربوط به تأثیر منفی حضور ژیپس و کانی های رسی در نمونه باطله بر آبرانی سطح اسفالریت و رئولوژی پالپ فلوتاسیون باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات