شبکه عصبی برای جداسازی دی اکسید کربن از ‏مخلوط های گازی مختلف با استفاده از هیدرات ‎های نیمه گازی در حضور بهبود دهنده ها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان- استادیار

2 بخش مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان، رشت, ایران

3 مهندسی شیمی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه علوم و مهندسی سادرن کراس، لیزمور، ‏استرالیا

چکیده

انتشار بیش از حد دی‌اکسیدکربن از سیستم‌های مختلف نظیر زیست‌گاز (CH4+CO2)، سوخت گازی (H2+CO2) و گازدودکش (N2+CO2)، یکی از دلایل اصلی گرمایش زمین و مشکلات زیست‌محیطی می‌باشد. در سال‌های اخیر، فرایند جداسازی برمبنای هیدرات گازی توجهات ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. در این کار تلاش شده است یک مدل جامع هوشمند شبکه عصبی، برای پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات از سیستم‌های مختلف و در حضور بهبود دهنده‌های متفاوت از خانواده نمک‌های چهار جزیی آمونیوم و فسفنیم به‌منظور جداسازی CO2 از سیستم‌های مختلف ارایه شود. در نهایت داده‌های آزمایشگاهی با داده‌های پیش‌بینی شده مقایسه گردیدند، و مدل شبکه عصبی توانایی پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات را با دقت قابل قبولی (98/0~R2) دارد. سایر نتایج آنالیز خطا برای داده‌های آزمون شبکه (24/0MSE = و 19/7MEAE %=) نیز نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول مدل ارایه شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات