ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود صفحه چاپی اصلاح شده با نانومیله‌های MnO2 برای اندازه‌گیری دوپامین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، شیمی تجزیه، پژوهشگاه علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

2 استادیار، شیمی تجزیه، مرکز نانوبیوالکتروشیمی، دانشگاه علوم پزشکی، بم، ایران

چکیده

از آنجایی که پایش متابولیسم دارو و کنترل کیفیت دارو نقش مهمی در سلامت انسان ایفا می‌کند، بنابراین توسعه روش‌های آسان، صحیح و حساس برای آشکارسازی اجزای فعال حائز اهمیت می‌باشد. روش‌های متفاوتی برای اندازه‌گیری دوپامین در نمونه‌های بیولوژیکی ابداع شده است. در این مطالعه، از الکترود صفحه چاپی (SPE) اصلاح شده با نانومیله‌های دی اکسید منگنز (MnO2) به عنوان یک حسگر الکتروشیمیایی ساده اما با حساسیت بالا برای شناسایی و اندازه‌گیری دوپامین در نمونه‌های حقیقی بهره گرفته شده است. رفتار الکتروشیمیایی دوپامین در سطح SPE با استفاده از روش ولتامتری چرخه‌ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری مورد مطالعه قرار گرفت. به علاوه، با استفاده از روش ولتامتری پالس تفاضلی، منحنی کالیبراسیون در محدوده‌ی غلظت 0/900-0/1 میکرومولار با حد تشخیص 1/0 میکرومولار حاصل شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات