مروری بر روش‌های بازیابی فلزات از زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی با تأکید بر روش فروشویی زیستی

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع، تقاضا برای فلزهای سنگین رو به افزایش است، این در حالی است که معادن سنگ معدن غنی از این فلزها رو به کاهش گذاشته‌اند. امروزه منابع ثانویه دیگری که حاوی عیار بالاتری از این فلزها هستند موردتوجه قرارگرفته‌اند، ازجمله کاتالیست‌های فرسوده، خاکسترهای بادی، لجن آبکاری و مهم‌ترین آن‌ها زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی. بازیابی فلزهای سنگین از این منابع ثانویه به کمک روش‌های متداول مانند پیرومتالورژی و هیدرومتالورژی با محدودیت‌هایی ازجمله مصرف بالای انرژی، هزینه‌های بالا، خطر آلودگی محیط‌زیست و تهدید سلامت عمومی همراه است. با توجه به سخت‌گیرتر شدن قوانین مربوط به حفاظت محیط‌زیست، مخصوصاً در دفع زباله‌های سمی و هزینه‌ی مربوط به اعمال این قوانین نیاز به فناوری و روش‌های نوین، زیست سازگار و مؤثرتری به‌منظور بازیابی با بهره بالا بیش‌ازپیش احساس می‌شود. در این مطالعه به روش‌های بازیافت زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی که شامل روش‌های پیرومتالورژی، هیدرومتالورژی و بیوهیدرومتالورژی است، پرداخته‌شده و از این میان روش فروشویی زیستی به‌عنوان روشی مؤثر، ارزان و همگام با محیط‌زیست معرفی و بررسی‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات