طراحی و سنتز آزا-ماکروسیکل های جدید 25-19 عضوی بر پایه 6،4،2-تری آریل پیریدین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

تشکیل مولکول های درشت حلقوی (ماکروسیکل ها) از طریق ایجاد پیوندهای کووالانسی بین ساختارهای غیر حلقوی، با مشکلات زیادی همراه است. دراین پژوهش، برای کم کردن این مشکلات دو روش شبه خرچنگ، و سنتز بر پایه تمپلیت بطور همزمان، برای سنتزآزا- ماکروسیکل های جدید بر پایه 6،4،2-تری آریل پیریدین(AM1-11) بکار گرفته شد. ترکیب های AM1-11 از واکنش، دی آمین ها (11-1) و 6،2-بیس(3-(2-کلرواستامیدو)فنیل)-4-(فنیل)پیریدین (BCP) به عنوان واکنشگر شبه خرچنگی و در حضور K2CO3/KI به عنوان عامل تمپلیت دهنده بدست آمدند. BCP از واکنش کلرواستیل کلراید با 6،2-بیس(3-(2-آمینوفنیل)-4-(فنیل)پیریدین (BAP) در دمای اتاق سنتز شد. همچنین ترکیب BAP خود نیز از واکنش بین 3- نیترواستوفنون و بنزآلدئید با روش بهینه شده چی چی بابین و سپس احیای محصول بدست آمده با Zn/NH4Cl تولید شد. ساختار ترکیب های بدست آمده بوسیله روش های اسپکتروسکوپی IR، 1H-NMR، 13C-NMR، Mass تایید شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات