سنتز چند جزئی مشتقات زانتن با استفاده از تانیک اسید و آلژینیک اسید به عنوان کاتالیزورهای طبیعی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی کاربردی ، دانشگاه نهاوند، نهاوند، ۶۵۹۳۱۳۹۵۶۵، .ایران

چکیده

: در این پروژه، تانیک اسید و آلژینیک اسید به عنوان کاتالیزورهای بسیار کارآمد برای سنتز یک واکنش چندجزیی تک ظرفی مشتقات 9ـآریل‌ـ8،1ـ‌دی اکسوـ‌اکتا هیدروزانتن‌،H14- دی بنزو[a,j ]زانتن،9،9-‌دی متیل- 12- آریل 12،10،9،8- تتراهیدرو-بنزو[a] زانتن-11-اون در شرایط بدون حلال و خنثی استفاده شد. این کاتالیستهای بیوپلیمری طبیعی هتروژن، دارای مزایایی چون ارزان بودن و تجزیه پذیری با قابلیت بازیافت بدون استفاده از حلالهای سمی هستند. ما معتقدیم که این روشها، ساده، بسیار کارآمد، با زمان کوتاه، راندمان بالا و سازگار با محیط زیست است. به علاوه،این شیوه به منظور ساخت مشتقات مختلف زانتن‌ها بر روش‌های گزارش شده در مقالات برتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات