مرور و مقایسه ایده های فرآیندی مختلف برای فرآوری پسماند سولفونی حاصل از فرآیند گوگردزدایی اکسایشی

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

فرآیند گوگردزدایی همواره یکی از فرآیند های حساس و مهم صنعت نفت و گاز محسوب می شود. وجود گوگرد در جریان های هیدروکربنی علاوه بر مشکلات فرآیندی که در بخش های پالایش ایجاد می کند، چنانچه در محصولات سوختی یافت شود سبب تولید گاز های خطرناک و باران اسیدی می گردد. فرآیند گوگردزدایی اکسایشی یکی از فرآیند های گوگردزدایی نوین جهت تولید سوخت هایی با کمترین میزان گوگرد به شمار می آید، این فرآیند نسبت به فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی که در صنعت رایج می باشد از مزایایی مانند عدم مصرف ماده با ارزش هیدروژن، گوگردزدایی در شرایط عملیاتی ملایم و حذف ترکیبات آروماتیکی گوگرد دار مقاوم در فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی معمولی برخوردار می باشد. همچنین استفاده از تکنولوژی امواج فراصوت موجب بهبود شرایط فرآیندی گوگردزدایی اکسایشی شده است. با وجود مزایای گوگردزدایی اکسایشی، این فرآیند با چالش هایی نیز رو به رو می باشد. یکی از مهمترین مشکلات موجود در این فرآیند بحث فرآوری پسماند فرآیندی به ویژه مخلوط ترکیبات سولفونی بدست آمده می باشد. در این تحقیق فرآیند های مختلفی مانند گوگردزدایی هیدروژنی، کوکینگ، گازی سازی و بازیابی هیدروکربنی جهت رفع مشکل دفع پسماند سولفونی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین مقایسه ای بین تکنیک های ارائه شده از لحاظ نیاز به سرمایه گذاری جدید، امکان تلفیق با واحد های پالایشی و میزان سطح بلوغ فناوری انجام شده است که در انتخاب بهترین روش موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات