بررسی تاثیر پوشش فسفات روی بر خواص سطحی قطعات فولادی مورد استفاده در فرآیندهای شکل‏دهی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

پوشش‌های فسفاته به علت بهبود خواصی مانند چسبندگی رنگ، روان‌کاری، مقاومت بالا در برابر خوردگی و سایش، هزینه کم و امکان تولید انبوه، به‌طور گسترده به ‌عنوان یک مرحله آماده‌سازی بر روی سطوح فلزات آهنی و غیر آهنی اعمال می‌شوند. در این تحقیق، بهینه‌سازی فرمولاسیون حمام فسفات روی و آماده‏سازی سطح فولاد کم کربن St37، برای تسهیل کشش و شکل‌دهی سرد بررسی شد. ترکیب فاز پوشش توسط دستگاه‌های پراش پرتو ایکس ( XRD ) و آنالیز عنصری پرتو ایکس ( EDS )، خاصیت روان‌کاری و مقاومت در برابر سایش و اصطکاک توسط دستگاه سایش ( Pin On Disk )، شکل بلور‌ها توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM ) و میزان حفاظت در برابر خوردگی پوشش توسط روش مه نمکی ( محلول سدیم کلرید 5% ) مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به‌دست آمده، بلور‌های سوزنی‌ شکل پوشش فسفات روی، از هوپئیت (Zn3 (PO4 )2 4H2O) و فسفوفیلیت (Zn2Fe(PO4)24H2O) تشکیل شده است. همچنین نتایج آزمون پین روی دیسک نشان داد، پوشش‌ فسفاته کشش صابونی شده، ضریب اصطکاک فولاد را از 6/0 به حدودا 15/0 کاهش داد، ضمنا با توجه به نتایج آزمون مه نمکی میزان مقاومت قطعه پوشش داده شده در برابر خوردگی، تا 52 ساعت افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات