ارزیابی ریسک در فرآیند نشتی از خطوط لوله و تجهیزات ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی شیمی

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

امروزه تاسیسات ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی به عنوان یکی از اقتصادی‌ترین فرآیندهای ذخیره‌سازی در نقاط مختلف دنیا شناخته می‌شود. در این پژوهش، تاثیر پارامترهای مختلف بر حوادث احتمالی مخازن نفتی با استفاده از نرم‌افزار PHAST مدلسازی و ارزیابی شده است. در شبیه‌سازی انجام شده، یک مخزن ذخیره تحت فشار نفت خام به همراه خط لوله ورودی به مخزن در نظر گرفته شده و احتمال نشتی از خط لوله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که قطر حوضچه نفتی شبیه‌سازی شده در این کار بسته به شرایط آب و هوایی می‌تواند تا بیش از 40 متر گسترش یابد و در اثر وزش باد و با فرض ایجاد آتش استخری در حوضچه نفتی، تشعشعات حرارتی با شدت kW/m2 4 تا فاصله 20 متر از حوضچه می‌تواند تاثیرگذار باشد. بر اساس نتایج حاصل شده، نواحی تحت تاثیر موج فشاری حاصل از انفجار و اشتعال ناگهانی نیز بطور متوسط به ترتیب 27 و 30 متر می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی برای شرایط احتراق و تبخیر در غیاب آتش‌سوزی و انفجار نشان داد که شدت تبخیر در لحظات اولیه بالا بوده و بعد از گذشت حدود 2000 ثانیه به دلیل کم شدن میزان نفت در حوضچه، از شدت تبخیر کاسته شده و این پدیده منجر به کاهش شعاع حوضچه می‌گردد. بالا رفتن دمای مخزن و همچنین میزان مواد نفتی تبخیر شده با گذشت زمان از مهمترین مسائل در این بخش هستند که علاوه بر سخت نمودن شرایط کنترلی سیستم، می‌تواند ایمنی و سلامتی محیط را با خطراتی مواجه کند.

کلیدواژه‌ها