نویسنده = فرخ رویا نیکمرام
تعداد مقالات: 2
1. کاربردMCM-41 اصلاح شده با گروه فورانی در حذف یون مس (II) از آب، بررسی تجربی و شبیه سازی مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

گلدسته زارعی؛ فرّخ رؤیا نیکمرام؛ مهدیس مخلصیان


2. تغییر انرژی اتم ها در ایزومریزاسیون FOX-7

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 145-152

فرخ رویا نیکمرام؛ جمشید نجف پورر؛ بهزاد شیخ