کلیدواژه‌ها = ایزومر نیتریت
تعداد مقالات: 1
1. تغییر انرژی اتم ها در ایزومریزاسیون FOX-7

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 145-152

فرخ رویا نیکمرام؛ جمشید نجف پورر؛ بهزاد شیخ