کلیدواژه‌ها = نظریه کوانتومی اتم ها در مولکول ها
تعداد مقالات: 2
1. مطالعات نظری انتخاب گری انانتیومری آلفا و گاما سیکلودکسترین نسبت به انانتیومرهای باکلوفن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

طاهره السادات حسینی؛ عفت جمالیزاده؛ لیلا زیدآبادی