نویسنده = قاسم عموعابدینی
طراحی و ساخت راکتور زیستی لرزشی یک بار مصرف در مقیاس نیمه صنعتی

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 105-111

هوتن گل دوست؛ قاسم عموعابدینی؛ حمید راشدی؛ ابراهیم عموعابدینی؛ عماد ایمنی پور؛ مهدی پسران حاجی عباس


حذف فلز سرب از پساب صنایع باتری‌سازی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 71-77

رضا علیزاده؛ سوده عابدینی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ قاسم عموعابدینی