تماس با ما

تماس با ما

آدرس پستی: کرج، کیلومتر 10 اتوبان قزوین، سه راه سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی، دفتر نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 صندوق پستی : 1494-13145

تلفن و نمابر:   9 – 34764048 - 026


CAPTCHA Image