درباره نشریه

نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

   انتشار نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران از سال 1360 به صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی آغاز شد. این نشریه در حال حاضر به صورت فصلنامه و با درجه علمی ـ پژوهشی توسط پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران منتشر می ­شود.

 

   اهداف انتشار نشریه

   1ـ کمک به توسعه و اعتلای فعالیت­ های آموزشی، پژوهشی و صنعتی شیمی­دانان و مهندسان شیمی کشور.

   2ـ فراهم نمودن زمینه ­ای برای تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور از یک­ سو و جهان علم از سوی دیگر.

 

   انواع مقاله

   نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران از دریافت مقاله های اصیل که دربردارنده ی دستاوردهای جدید در زمینه­ های شیمی و مهندسی شیمی و یا سایر زمینه­ های تخصصی نزدیک و مرتبط بوده و یا مرور نقادانه پژوهش ­ها در یک زمینه خاص را شامل شوند با ویژگی­ های زیر استقبال می­ کند.

 

   علمی ـ پژوهشی

   این مقاله حاصل پژوهش ­های اصیل و تازه ­ای است که به منظور گسترش مرزهای دانش و یا فراهم ساختن زمینه علمی لازم برای حل مسئله­ های جاری و آتی صورت می ­گیرد و یا افزون بر اصالت پژوهشی دارای تازگی علمی نیز بوده و نتیجه­ های آن در کوتاه مدت کاربرد خواهد داشت.

 

   کوتاه پژوهشی

   این نوع مقاله از نظر محتوا مانند مقاله علمی ـ پژوهشی می­ باشد، ولی به صورت کلی یا کوتاه در حداکثر 4 صفحه تنظیم می­ شود و هدف از آن ارایه گزارش مختصر  پژوهش در حال اجرا و معرفی دستاوردها و یافته­ های جدید و یا زمینه پژوهشی مورد نظر به جامعه علمی است.

 

   مروری

   در مقاله مروری، پژوهش ­ها در یک زمینه خاص که در چند سال اخیر صورت گرفته از دیدگاه تطبیقی و نقادانه مرور می ­شود و مرزهای دانش در آن زمینه معرفی شده و موضوعات پژوهشی بالقوه مشخص می ­شوند بنابراین تعداد زیادی از مراجع اصلی مقاله متعلق به نویسنده مقاله هستند.