کلیدواژه‌ها = پایداری
تعداد مقالات: 3
1. آنالیز دقت و پایداری مدل های گوناگون تقابل ذره ها در روش شبکه بولتزمن چند فازی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 253-267

میلاد َشیربانی قزوینی؛ مصطفی ورمزیار؛ آرش محمدی


2. تأثیر درصد فلز فعال نیکل بر پایه آلومینا در فرایند ریفرمینگ خشک

دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 145-154

الهه امیر؛ فرشته مشکانی؛ مهران رضایی


3. بررسی پایداری هیدرات متان در شرایط مختلف دما و فشار

دوره 30، شماره 1، بهار 1390، صفحه 63-70

سید محمود موسوی صفوی؛ مهرداد منطقیان؛ محسن وفایی سفتی