کلیدواژه‌ها = میکروفلوئیدیک
مطالعه‌ فرایند استخراج مایع - مایع کلسیم در میکروکانال های موازی

دوره 42، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 329-348

حمید اسدی ساغندی؛ جواد کریمی ثابت؛ سهراب علی قربانیان؛ سید محمدعلی موسویان