کلیدواژه‌ها = نور مرئی
کاربرد نانوذره‌های ZnO آلاییده شده با رنگ رز بنگال در تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده‌هاى فنلى با تابش نور مرئى

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 47-53

شهرزاد عبدالمحمدی؛ سیمین جانی تبار درزی؛ شیدا ایران فر


تجزیه فتوکاتالیستی فنول با استفاده از نانوکامپوزیت C-TiO2

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-50

سمیرا مقدم؛ محمد مهدی ظرافت؛ صمد صباغی