سنتز آسان و کارآمد ایمیدازول تیون‌های چهار استخلافی با استفاده از کمپلکس جدیدی از کبالت به عنوان کاتالیزگر تحت شرایط بدون حلال

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد ، ایران

چکیده

در این کار تحقیقاتی، یک روش سنتزی تک ظرف، سه جزئی، کارآمد و سازگار با محیط زیست جهت تهیه چندین ایمیدازول تیون با استفاده از کاتالیزگر جدیدی از کبالت ارائه گردیده است. کاتالیزگر مورد استفاده در این واکنش یک کمپلکس از کبالت(II) بر پایه لیگاند 5-نیترو-1N-((پیریدین-2-ایل)متیلن)بنزن-2،1-دی‌آمین می‌باشد، که برای اولین بار در سنتز ایمیدازول تیون‌های چهار استخلافی به کار رفته است. واکنش تحت شرایط بدون حلال و با واکنش‌گرهای بنزوئین، آریل‌ایزوتیوسیانات‌های مختلف وآمین‌های آروماتیک نوع اول متفاوت، در حضور مقدار بهینه از کاتالیزگر انجام شد. از مزایای این سنتز می‌توان به روش کار آسان، زمان کوتاه واکنش، بهره بالای محصولات، قابلیت بازیافت کاتالیزگر و عدم استفاده از حلال‌های سمی و خطرناک اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات