بررسی زیست‌سازگاری نانوکامپوزیت‌ هیدروکسی آپاتیت/کیتوسان دوپ شده با اکسیدهای فلزی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 شیمی-شیمی-خواجه نصیرالدین طوسی

2 گروه شیمی معدنی،دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

کامپوزیت‌های هیدروکسی آپاتیت به سبب خواص منحصر به فرد خود به طور گسترده‌ای در ترمیم بافت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، کامپوزیت‌های دوپ شده هیدروکسی آپاتیت به وسیله روش هم‌رسوبی با دوپ کردن اکسیدهای فلزی MgO، ZnO و CeO2 درون ساختار هیدروکسی آپاتیت با موفقیت سنتز شدند. همچنین کیتوسان جهت ارتقا خاصیت زیست تخریب‌پذیری به کامپوزیت‌های هیدروکسی آپاتیت اضافه شد. نتایج نشان داد که دوپ کردن اکسیدهای فلزی در ساختار هیدروکسی آپاتیت منجر به تغییر در پارامتر شبکه ساختار هیدروکسی آپاتیت شده است. در نهایت، زیست‌فعالی کامپوزیت‌ها به وسیله ارزیابی MTT (دی متیل تیازل دی‌فنیل تترازولیوم بروماید) مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی MTT نشان داد که هیدروکسی آپاتیت‌های دوپ شده سمیت قابل قبولی را در برابر سلول MG-63 از خود بروز داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات