تحلیل عددی ترمودینامیک و سینتیک‌ احتراق پیشرانه مایع بر پایه هیدروژن و متان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین

2 مهندسی شیمی- دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

درک کافی از سوزش پایدار و کنترل عملکرد در موتورهای پیشرانه مایع، مستلزم شناخت کافی از شرایط محفظه احتراق، سلسله واکنش‌های شیمیایی (سینتیک احتراق پیشرانه) و متغیّرهای ترموفیزیکی متکّی بر آن است. بدین منظور پس از بررسی معادلات حاکم و شبیه‌سازی محفظه احتراق بر پایه دینامیک سیالات محاسباتی در نسبت‌های هم‌ارزی مختلف، چگونگی توزیع دما، سرعت واکنش شیمیایی و کسر جرمی گونه‌های شیمایی، به عنوان شالوده کار و نمایان‌گر چالش‌های طراحی محفظه احتراق و سیستم‌های مرتبط با آن مطرح می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی به خوبی بسیاری از خواص پیشرانه مایع هیدروژن- اکسیژن و متان- اکسیژن را پیش‌بینی و توجیه می‌نماید. برای پیشرانه متان- اکسیژن به دلیل تولید کربن مونوکسید در نسبت‌های بالای سوخت به اکسیدکننده و بالا بودن آنتالپی تشکیل آن، افت تکانه ویژه، دما و سرعت واکنش شیمیایی پیشرانه در محفظه احتراق مشاهده می‌شود. دما در محفظه احتراق و نواحی نزدیک پاشنده‌ها برای این پیشرانه در نسبت هم‌ارزی یک، بسیار بیشتر از پیشرانه هیدروژن- اکسیژن است که دمای زیادتر منجر به آسیب جدی به دیواره محفظه احتراق، سیستم انتقال پیشرانه و پاشنده‌ها می‌شود. همچنین با بهبود طراحی نازل می‌توان انرژی حرارتی گازهای محفظه احتراق را به انرژی جنبشی و سرعت تبدیل نمود و تکانه ویژه تولیدی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات