بررسی تاثیر کاتالیزور زئولیت (A4) در فرآیند پیرولیز مخلوط ضایعات تایر و چوب صنوبر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت - دانشگاه تبریز

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت-دانشگاه تبریز

چکیده

در این تحقیق، تأثیر کاتالیزور زئولیت بر فرآیند مخلوط چوب صنوبر و تایر زائد خرد شده بررسی شد. بدین منظور، در یک راکتور با ابعاد آزمایشگاهی، 15 گرم از نمونه بارگذاری شد و پیرولیز نمونه‌ها در دمای C°500 و در فشار اتمسفریک انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که کاتالیزور زئولیت می‏تواند مشخصات محصولات تولیدی را تغییر دهد. در مورد محصولات گازی، کاتالیزور باعث کاهش میزان کربن مونوکسید و کربن دی اکسید شد نتایج آنالیزمحصول مایع نشان داد که آروماتیک‌های سبک مانند اتیل بنزن و ترکیبات خطی سبک مانند آلکان‏ها شامل اکتان، هگزا‏‏ن و... در مایع موجود بود. با افزودن کاتالیزور زئولیت به محیط واکنش، مقادیر ترکیبات ذکر شده بطور قابل ملاحظه ای تغییر کرد. به عنوان مثال مقدار آلکان‌ها کاهش پیدا کرد. نتایج آنالیز ها نشان دهنده این بود که تقریبا کاتالیزور تاثیری بر روی تشکیل موم نداشت. آنالیز چوب صنوبر، تایر زائد و نمونه‌های چار تولید شده در پیرولیز حرارتی و کاتالیزوری نشان داد که دو نمونه چار ویژگی‌های مشابهی دارند، اما تفاوت شدت در مشخصه‌های باندهای مختلف، نشان از متفاوت بودن تعداد گروه‌های عامل شیمیایی در نمونه‌های چار را دارد. آنالیز کاتالیزور ها نشان داد که بدلیل افزایش کم مقدار کربن، می‌توان نتیجه گیری کرد که میزان خیلی کمی کک بر روی کاتالیزور نشسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات