ساخت الکترود مقابل SnSe به روش کندوپاش به منظور کاربری در سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ بر پایه اکسید قلع

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و مهندسی، گروه فیزیک، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 BLTP ، انستیتوی مشترک تحقیقات هسته ای ، دبنا ، 141980 ، منطقه مسکو ، روسیه

3 دانشکده فیزیک تکنیکال اس-او عمر اف، آکادکی علوم جمهوری تاجیکستان ، دوشنبه، تاجیکستان

چکیده

امروزه توجه ویژه‌ای به سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ (DSSCs) معطوف شده است. از مهم‌ترین قسمت‌های DSSCs الکترود مقابل است که معمولا از عنصر پلاتین در ساخت آن‌ استفاده می‌شود. از آنجایی که پلاتین جزو مواد گران قیمت محسوب می‌شود، در این مطالعه پیشنهاد می‌شود که از الکترود مقابل SnSe به جای پلاتین استفاده گردد. به این ترتیب با سلنایز کردن یک لایه‌ قلع لایه نشانی شده روی شیشه به روش کندوپاش، لایه نازک SnSe ساخته شده و از این لایه به عنوان الکترود مقابل در سلول خورشیدی حساس شده با رنگ استفاده خواهد شد. همچنین فوتوآند مورد استفاده در این سلول از جنس اکسید قلع خواهد بود تا سلول تماما مبتنی بر قلع ساخته شود. با تغییر دمای سلنایز کردن، ویژگی‌های ترابردی و الکتروکاتالیتی لایه، بهینه سازی شده و سلول خورشیدی بهینه تولید می‌شود. در این پژوهش، خواص ریخت شناسی لایه‌ها را با تصاویر FESEM بررسی شده و از آنالیزهای CV و EIS برای محک خواص ترابردی و الکتروکاتالیتی استفاده می‌شود. همچنین منحنی جریان-ولتاژ سلول‌های ساخته شده عیان ساخت که سلول ساخته شده از لایه‌ی سنتز شده در دمای 450 درجه‌ی سانتی‌گراد با داشتن بازده‌ی 9/4 % بهترین عملکرد را به دست می‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات