جدایش اسفالریت از باطله‌های معدن سرب و روی کوشک به روش فلوتاسیون

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه فرآوری مواد معدنی- دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه صنعتی سهند تبریز- تبریز- ایران

چکیده

در این پژوهش، امکان بازیابی انتخابی روی از باطله­ های پرعیار دپو شده در معدن سرب و روی کوشک به روش فلوتاسیون، بررسی شد. دو مشخصه­ ی بارز این نمونه افزون بر درصد بالای اسفالریت، درصد بسیار زیاد پیریت (حدود 50%) و حضور مواد کربن ­دار بود؛ از این رو رقابت بین کانی­ های اسفالریت و پیریت و جدایش انتخابی در فرایند فلوتاسیون دارای اهمیت بود. نتیجه ­های به دست آمده از فلوتاسیون آزمایشگاهی با 15 گرم بر تن از کلکتورهای گوناگون PAX،Aero3477، Florrea 2214 و Danafloat 233 در pH طبیعی ، نشان داد که در مرحله­ ی رافر، بیش­ ترین عیار و  بازیابی روی با کلکتور Aero 3477 به ­دست آمد که در این شرایط کم ­ترین عیار و بازیابی آهن در کنسانتره روی به دست آمد. با افزایش مقدار کلکتور Aero 3477 تا 40 گرم بر تن، عیار و بازیابی روی به ترتیب 27/24% و 89/68% به ­دست آمد.نتیجه ­ها نشان داد که بر خلاف کلکتور پتاسیم آمیل گزنتات، با کلکتور Aero 3477 در pHهای قلیایی و بالای 5/10 پیریت نه تنها بازداشت نشد بلکه نسبت به pH های اسیدی، فعال شد. در pH های قلیایی، گرانروی پالپ به طور چشمگیری افزایش یافته و میزان شناور شدگی اسفالریت و کارایی جدایش بین اسفالریت و پیریت به شدت افت کرد که می ­تواند مربوط به تأثیر منفی حضور ژیپس و کانی های رسی در نمونه باطله بر آبرانی سطح اسفالریت و رئولوژی پالپ فلوتاسیونباشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Gredelj S., Zanin M., Grano S.R., Selective  flotation of carbon in the  Pb-Zn carbonaceous sulphide ores of Century Mine, Zinifex, Minerals Engineering 22, pp.279-288 (2009).
[3] Basilio C.I., Kartio I.J., Yoon R. H., Lead activation of sphalerite during galena flotation, Minerals Engineering, pp. 869–879 (1996).
[4] Boulton A., Fornasier D., Ralston, J., Depression of iron sulphide flotation in zinc roughers, Minerals engineering, Vol.14, No.9, pp. 1067-1079 (2001).
[5] Mu Y., Peng Y., Lauter R.A., The depression of pyrite in selective flotation by different reagent system- A Literature review, Minerals Engineering 96-97, pp.143-156 (2016).
[6] Chandra A.P., Gerson A.R., The mechanisms of pyrite oxidation and leaching: A fundamental perspective, Sience Reports 65, pp. 293-315 (2010).
[7] Lopez Valdivieso A., et al., Dextrin as a non-taxic depressant for pyrite in flotation with xanthates as collector, Minerals Engineering 17. pp. 1001-1006 (2004).
[9] Klassen V.I., Mokrousov V. A., "An Introduction to the Theory of Flotation", Butterworth and Co. Ltd., London (1963).
[10] Guo B., Peng Y., Espinosa-Gomez R., Cyanide chemistry and its effect on mineral flotation, Minerals Engineering 66-68, pp. 25-32 (2014).
[11] Khmeleva T.N., Skinner W., Beattie, D.A., Georgiev, T. V., The effect of sulphide on the xanthate-induced flotation of cpper-activated pyrite, Physicochemical problems of mineral processing 36, pp. 185-195 (2002).
[12] Tapley B., Yan D., The selective flotation of arsenopyrite from pyrite, Minerals Engineering 16,  pp. 1217–1220 (2003).
[13] Pencina-Trevinno E.T., Uribe-Salas A., Nava-Alonso F., Perez-Garibay R., On the sodium-diisobutyle dithiophosphinate (Aerophine 3418A) intraction with activated and unactivated galena and pyrite, Int. J. Miner. Process71, pp. 201-217 (2003).
 [14] Cytec., "Mining Chemicals Handbook", Revised edition (2002).
[15] رجائی م.م.؛ مطالعه و بررسی بازیابی روی از باطله­های کارخانه­ی فرآوری سرب و روی کوشک ، پروژه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (1390).
[16] Patra P., Nagaraj D.R., Somasundaran P., Impact of pulp rheology on selective recovery of value minerals from ores, Proceedings of the XI International seminar on Mineral Processing Technology (MPT-2010), pp. 1223-1231 (2010).
[17] Zhang M., Peng Y., Effect of clay minerals on pulp rheology and the flotation of copper and gold minerals, Minerals Engineering 70, pp. 8-13 (2015).
[18] Ndlovu B., Becker M., Forbes E., Deglon D., Franzidis J.P., The influence of phyllosilicate mineralogy on the rheology of mineral slurries, Minerals Engineering 24 ,pp.1314–1322 (2011).
[19] Luckham P.F., Rossi S., The colloidal and rheological properties of bentonite suspensions, Adv. Colloid Interf. Sci. 82 (1–3), pp.43–92 (1999).
[20] Davila-Pulido G.I., Uribe-Salas, A., Effect of calcium, sulphate and gypsum on copper-activated and non-activated sphalerite surface properties, Minerals Engineering 55, pp.147-153 (2014).
[21] Deng M., Liu Q., Xu Zh., Impact of gypsum supersaturated water on the uptake of copper and xanthate on sphalerite, Minerals Engineering 49, pp.165-171 (2013).
[22] حیدری ق.؛ بهینه­سازی مدار شناورسازی کارخانه­ی فرآوری سرب و روی کوشک، پروژه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، (1395).
[23] Bogusz E. J., The mechanism of the depressant action of dextrin on pyrite. M.Sc. Thesis, McGill university  (1995).