بازیابی و جداسازی کلسیم و منیزیم از شورابه پتاس خور- بیابانک اصفهان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شیمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 گروه انرژی و مهندسی معادن، دانشگاه چانون، گوانجو، کره جنوبی

چکیده

شورابه پتاس خور ـ بیابانک، منبع غنی از منیزیم، کلسیم، پتاسیم و سدیم بوده؛ که در این پژوهش، تلاش شد با استفاده از اکسالیک اسید به عنوان رسوب دهنده به جداسازی و سپس ترسیب کلسیم و منیزیم آن در حضور سایر کاتیون­ ها و آنیون­ ها پرداخته شود. پیش از فاز آزمایشگاهی، شبیه سازی واکنش­ها انجام و پیش بینی نتیجه­ ها به وسیله نرم افزار استبکال (Stabcal modeling) صورت پذیرفت. براساس داده پردازی­ های این نرم افزار و همچنین نتیجه ­های تجربی به­ دست آمده، برای استخراج کلسیم از شورابه بهترین نرخ مولی اکسالیک اسید نسبت به کلسیم و منیزیم به ترتیب 05:1/1و 25:1/1 به دست آمد. آنالیز نشان داد با استفاده از این روش جداسازی کلسیم و منیزیم به ترتیب 87% و 88% از شورابه امکان پذیر بوده و رسیدن به خلوص 95% و  94% به ترتیب برای نمک­های اکسالات کلسیم و منیزیم به ­دست آمده قابل دستیابی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] شبانی، منصور؛ خادمی، علیرضا؛ "بررسی پتانسیل آب­های شور و نامتعارف کویر در جهت توسعه صنایع معدنی (کویر مرکزی ایران منطقه خور و بیابانک واحد پتاس)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری، دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان، (1393).
[2] شبانی، منصور؛ خادمی، علیرضا؛ "بررسی پتانسیل آب­های شور و نامتعارف کویر در جهت توسعه صنایع معدنی (کویر مرکزی ایران منطقه خور و بیابانک واحد پتاس)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری، دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان، (1393).
[3]  "Standard Test Method for Chloride Ions in Brackish Water", Standard, ASTM D4458, (2015).
 [5] Hull T.R., Witkowski A., Hollingbery L., Fire Retardant Action of Mineral Fillers, Polymer Degradation and Stability, 96(8): 1462-1469 (2011).
[6] Kimball S.M., "Mineral Commodity Summaries", U.S. Geological Survery, p.103 (2017).
[7] Tran K.T., Van Luong T., An, D.J.Kang J.W., Kim M.J., Tran T., Recovery of Magnesium from Uyuni Salar Brine as High Purity Magnesium Oxalate, Hydrometallurgy. 138: 93-99 (2013).
[8] Tran K.T., Han K.S., Kim S.J., Kim M.J., Tran T., Recovery of Magnesium from Uyuni Salar Brine as Hydrated Magnesium Carbonate, Hydrometallurgy. 160: 106-114 (2016).
[10] Khazhsetovich K.R., Fedorovich M.B., Antonovich R.B., Ivanovna M.L., Gennadievich A.E., Vladimirovna F.O., Grigorievich N.E., Pavlovich V.V., Ilich G.S., Davydovich C.V., Ekhilievich S.M., Alexandr Sergeevich D.A., Nikolaevich D.A., Saferbievich B.K., Anatolievich R.J., Method for Complex Processing of Sea-Water., U.S. Patent. US005814224A, (1998).
[12] مرادی، میمنت؛ فتانه، قربانی؛ صرافی، امیر؛ ابراهیمی، عبدالهادی؛ "بررسی استخراج صنعتی منیزیم هیدروکسید از دولومیت و شورابه های سیرجانسومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان. (1393).
[13] جوادی نوش آبادی، علیرضا؛ عبدالله زاده، علی اکبر؛ بازیابی بیشوفیت از شورابه دریاچه نمک به روش شناور سازی یونی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران،  (4)63: 113 تا 120 (1390).
 [14] Huang H., Stabcal Software, Montana Tech, University of Montana. (2008).       
[15] ذاکری، محمد؛ نیازمند، مرتضی؛ صفیان، سامان؛ رهبری، علی؛ "آنالیز آزمون XRD با استفاده از نرم افزار XPert High Score Pluse" انتشارات نخبگان شریف، ص. 96 (1395).