بررسی مصرف آب در نیروگاه بخار شهید منتظرقائم و ارزیابی فنی-اقتصادی راهکارهای بازچرخانی زیرآب بویلرها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

2 گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو

3 گروه پژوهشی شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو،

چکیده

امروزه پیشرفت صنایع، بهداشت، انرژی و امنیت غذایی که جزء مؤلفه‌های اصلی توسعه پایدار جوامع به شمار می‌آید بیش از هر چیزی به آب وابسته‌اند و از سوی دیگر کمبود آب به عنوان یک معضل جدی بقای بشر و اکوسیستم طبیعی را تهدید می‌کند. میزان میانگین مصرف آب خام در نیروگاه بخار شهید منتظر قائم m3/day 25000 می‌باشد که با توجه به ظرفیت تولید و وجود برج خنک کننده تر در این نیروگاه قابل توجه می‌باشد. از این‌رو ارائه راهکارهای مؤثر با قابلیت اجرا به منظور اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اتلاف و هدررفت آب در این نیروگاه حائز اهمیت می‌باشد. راهکارهای پیشنهادی مؤثر با توجه به بازدید میدانی، دریافت مدارک و مستندات و مشاوره با متخصصان، کارشناسان و بهره برداران در این نیروگاه به منظور اصلاح الگوی مصرف شامل بازچرخانی (زیرآب دیگ های بخار، شستشوی معکوس فیلترهای شنی، نمونه-گیرهای قسمت نمونه برداری، تخلیه مرحله نهایی شستشوی فیلترهای رزینی)، تصفیه و بازچرخانی زیرآب برج‌های خنک‌کننده، افزایش درجه تغلیظ و بهینه‌سازی برج‌های خنک‌کننده (تعویض قطره‌گیرها، تعویض نازل‌ها، تغییر زاویه لاورها و ...)، استفاده از ازون به‌منظور تصفیه آب برج خنک‌کننده تر، ذخیره‌سازی آب در زمان تعمیر تجهیزات بویژه در برج‌های خنک‌کننده، نصب سیستم RO در ورودی آب جبرانی برج خنک‌کن و .... می‌باشد. در نهایت با در نظر گرفتن شرایط فنی-اقتصادی، حجم و کیفیت آب، راهکار با اولویت بالا در این نیروگاه در راستای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اتلاف و هدررفت آب پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها