مروری بر پیشرفت در فرآیندهای کپسوله‏ سازی و مکانیسم ‏های خودترمیم‏ شوندگی برای محافظت در برابر خوردگی فعال

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد غیرفلزی (استادیار)، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه کاشان، گروه شیمی، صندوق پستی: 51167-87317

3 عضوهیات علمی گروه پژوهشی مواد غیرفلزی (استادیار)، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران، صندوق پستی: 14665517

چکیده

استفاده از پوشش‏های آلی، رایج‏ترین و به صرفه‏ترین روش برای حفاظت در برابر خوردگی و افزایش عمر مفید بسیاری از سازه‏های فلزی در محیط‏های خورنده است. با این حال، پس از ایجاد آسیب در پوشش محافظ، فرآیندهای تخریب به سرعت گسترش می‏یابد. برای دستیابی به عملکرد طولانی مدت پوشش در محیط خورنده ، حفاظت فعال به کارگرفته شده همراه با عیوب خود ترمیم شونده ضروری است. در مقاله مروری حاضر ابتدا ویژگی مواد خودترمیم برای کاربردهای ضد خوردگی بیان شده، سپس به طبقه‏بندی فرآیند کپسوله‏سازی که شامل کپسوله‏سازی فیزیکی و شیمیایی بوده پرداخته شده ودرنهایت خلاصه‌ای از کارهای اخیر در زمینه سیستم‌های حفاظتی چند سطحی جدید ارائه شده که بر اساس رهاسازی کنترل‌شده گونه‌های ضد‏خوردگی از میکرو و نانو حامل هوشمند، در یک زمینه پوشش پلیمری است. همچنین این مقاله یک رویکرد خودترمیمی که شامل چندین مکانیسم پیشگیری و ترمیم آسیب را بوده را مورد بررسی قرار می‏دهد، که شامل به دام افتادن یون‌های خورنده، مهار خوردگی و جابجایی آب از نقص‌های فعال می‏باشد. در بخش دیگر مقاله مروری بر روش‏های ارزیابی عملکرد پوشش‏های خود‏ترمیم‏شونده با استفاده از تکنیک‏های الکتروشیمیایی، سطحی و میکروسکوپی شده است و همچنین پیشنهادهایی برای تکنیک های الکتروشیمیایی جایگزین برای ارزیابی پوشش خود ترمیم شونده بررسی می‏شوند.در انتهادر بحث مدلینگ،به تحقیقات محاسباتی در مورد مواد خود ترمیم شونده پرداخته می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات