کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
تعداد مقالات: 9
1. توسعه روش های مناسب و کاربردی کنترل و پایش تشکیل واکس به منظور بهبود انتقال نفت خام در خطوط لوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

سرود زاهدی عبقری؛ علی اصغر پاسبان؛ علی اکبر میران بیگی


2. تخمین موثر درصد حضور اجزای پارافینی، نفتنی، و آروماتیکی در برش‌های نفتی سیالات هیدروکربوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

یونس خوشناموند؛ مهدی عصاره؛ بهروز ملاداوودی


3. پیش‌بینی سولفور زدایی با روش غشایی از ترکیب دیزل واحد نفتی پالایشگاه اصفهان با به‌کارگیری هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1398

مجتبی راجی؛ امیر دشتی؛ ماشاءالله رضاکاظمی؛ نسیبه حاجیلری


4. اندازه گیری pH محلول بیوراکتور حاوی شناساگر فنولرد با استفاده از پردازش تصویر و شبکه های عصبی RBF و ANFIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

علیرضا عابدینی مزرعه؛ علیرضا رضائی؛ کوثر احمدی


5. مدلسازی نمک زدایی آب شور با استفاده از فرایند الکترودیالیز به روش شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

نوراله کثیری؛ امیرحسین بهروزی؛ زهرا زورمند


6. ارزیابی سامانه تشخیص تقلب بیودیزل پالم توسط تکنیک طیف‌سنجی دی‌الکتریکی و ماشین بینایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1397

علیرضا زاهدی؛ مهدی رشوند؛ اردشیر شایان‌نژاد


8. بررسی تجربی و مدل سازی هیدرولیز آنزیمی ریز جلبک به منظور تولید اتانول با استفاده از شبکه عصبی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-191

هانیه شکرکار؛ سیروس ابراهیمی؛ مهدی زمانی


9. پیش‌بینی حلالیت اکسیژن در حلال های آلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 33، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-55

علی ترجمان نژاد؛ مهناز یاسمی