موضوعات = شیمی آلی
تعداد مقالات: 83
1. پلی (2-وینیل پیریدین) پیوند شده بروی سیلیکا حاوی نانو ذرات پالادیوم: سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری در واکنش های جفت شدن کربن-کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

فاطمه فرجادیان؛ سهیلا قاسمی؛ داریوش خلیلی؛ فاطمه زارع؛ محمد قلی نژاد؛ بهمن تمامی


2. سنتز چند جزئی مشتقات زانتن با استفاده از تانیک اسید و آلژینیک اسید به عنوان کاتالیزورهای طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

ملیحه السادات صفایی؛ مهتاب معینی مهر


3. کاربرد نانوذرات ZnO آلاییده شده با رنگ رزبنگال در تخریب فوتوکاتالیزوری آلاینده‌های فنلی تحت تابش نور مرئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

شهرزاد عبدالمحمدی؛ سیمین جانی تبار درزی؛ شیدا ایران فر


4. نانوکامپوزیت رافینوز مغناطیسی: کاتالیزوری سبز برای سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-H4-پیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

علی ملکی؛ فرشته حسن زاده افروزی؛ میرسعید اسماعیلی


5. طراحی محتوا ی آموزش سنجش‌های شیمی سبز برای دانشجویان کارشناسی شیمی: سنجش‌های جرمی و زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1398

مریم صباغان؛ مریم قنبری؛ معصومه قلخانی؛ فاطمه خالوندی


6. طراحی و سنتز آزا-ماکروسیکل های جدید 25-19 عضوی بر پایه 6،4،2-تری آریل پیریدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

محمود کمالی


7. واکنش کلیک کاتالیز شده با مس(I): روشی مناسب برای عامل‌دار‌کردن فیوم سیلیکا با سولفونامیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

قدسی محمدی زیارانی؛ مهشید رحیمی فرد؛ علیرضا بدیعی؛ فاطمه یزدیان


8. رهایش کنترل شده زهر عقرب کمپسوبوتوس از نانوذرات کیتوزان به عنوان سیستم انتقال آنتی‌ژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

حمید سعیدیان؛ شیما شیرمحمدی بهادران؛ ناصر محمدپور دونیقی


9. سنتز سازگار با محیط زیست مشتقات 4،1-دی هیدروپیریدین تحت شرایط بدون حلال با استفاده از PEG-SO3H به عنوان کاتالیزگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

محمد قنبری؛ ساناز مرادی


10. واکنش افزایشی مایکل آمین‌ها در حضور4-N،N-دی متیل آمینوپیریدینیوم استات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

صغری فرهی؛ فریده بهره بر


11. ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود صفحه چاپی اصلاح شده با لیگاند شیف باز برای اندازه‌گیری همزمان هیدرازین و فنل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

حامد معارف؛ محمد مهدی فروغی؛ عنایت اله شیخ حسینی؛ محمدرضا اخگر


12. بررسی اثر ساختار مولکولی آسفالتین بر تجمع و خواص سطح تماس نفت/آب بوسیله شبیه سازی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

ریاض خراط؛ سبحان بیگلری فر؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی


13. اکسایش گزینشی الکل‌های بنزیلی به آلدهیدها و کتون‌های مربوطه با استفاده از پراستر در مجاورت کاتالیست CuPF6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

افشین سروری؛ سعدی صمدی؛ رضا طالب پور


14. واکنش جفت شدن بدون کاتالیست فلزی، سنتز مستقیم دی‌آریل دی-چالکوژنیدهای متقارن از آریل هالیدها در حضور پتاسیم ترشیوبوتوکسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمد سلیمان بیگی؛ فاطمه صادقی زاده؛ فریبا محمدی


15. بهینه سازی سنتز کاتالیست پخت دی‌بوتیل‌تین ‌دی‌لورات (DBTDL) و بررسی سینتیک واکنش تهیه پلی‌یورتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

مصطفی نجفی؛ محمد جواد تقی زاده؛ علی فخری؛ جواد یوسفی


17. تهیه و تعیین ویژگی های یک نانو کامپوزیت جدید نقره/ نشاسته- پلی (دی فنیل سولفونیل فتالات) و بررسی رهایش دارویی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1397

هوشنگ حمیدیان؛ سمیه علی بیگی؛ طیبه توکلی؛ سامیه فزونی


18. عامل دار کردن حلقه های آروماتیک با حذف گروه نیترو از نیتروآرن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

فاطمه زامیران؛ آرش قادری


19. سنتز جهت گزین مشتقات جدید 2-آریل پیریدو[3,4-b]پیرازین ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1397

احمد پورستار؛ جبار خلفی؛ محمد تقی کیانی


20. سنتز مشتقات تری فنیل-1H-ایمیدازول با استفاده از پکتین به عنوان کاتالیزور سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1397

قاسم مرندی؛ ملک طاهر مقصودلو؛ سلمه رسولی زاده


21. طراحی، سنتز و شناسایی ساختار جدید ایندول-ایزوکسازول کربوهیدرازید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1397

سیده سارا میرفضلی؛ منا کریمی نیازاغه؛ حسن کبیری فرد


22. تهیه مشتقات استایرن با استفاده از واکنش جفت شدن تقاطعی بورونیک اسیدها با دی متیل استیلن دی کربوکسیلات درحضورکاتالیزگرتر بیس(دی بنزیلیدین استون) پالادیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1397

مهدی خلج؛ مهدیه صادق پور؛ نسرین فراهانی


24. سنتز تک مرحله ای هتروسیکل های جدید دی هیدروکینولون‌-کومارین در حضور کاتالیست ZnBr2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

مصطفی کیامهر؛ لیلا محمدخانی؛ رضا صفری؛ بهزاد جعفری؛ پیتر لانگر


25. تهیه مشتقات تیومورفولین بااستفاده از واکنش چندجزیی آلکین های انتهایی، ایزوتیوسیاناتها و آزیریدین ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

پروانه چگینی؛ مجید غظنفرپور درجانی