موضوعات = شیمی آلی
تعداد مقالات: 84
1. سنتز تک مرحله ای هتروسیکل های جدید دی هیدروکینولون‌-کومارین در حضور کاتالیست ZnBr2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

مصطفی کیامهر؛ لیلا محمدخانی؛ رضا صفری؛ بهزاد جعفری؛ پیتر لانگر


2. واکنش جفت شدن بدون کاتالیست فلزی، سنتز مستقیم دی‌آریل دی-چالکوژنیدهای متقارن از آریل هالیدها در حضور پتاسیم ترشیوبوتوکسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمد سلیمان بیگی؛ فاطمه صادقی زاده؛ فریبا محمدی


3. اکسایش گزینشی الکل‌های بنزیلی به آلدهیدها و کتون‌های مربوطه با استفاده از پراستر در مجاورت کاتالیست CuPF6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

افشین سروری؛ سعدی صمدی؛ رضا طالب پور


4. ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود صفحه چاپی اصلاح شده با لیگاند شیف باز برای اندازه‌گیری همزمان هیدرازین و فنل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

حامد معارف؛ محمد مهدی فروغی؛ عنایت اله شیخ حسینی؛ محمدرضا اخگر


5. رهایش کنترل شده زهر عقرب کمپسوبوتوس از نانوذرات کیتوزان به عنوان سیستم انتقال آنتی‌ژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

حمید سعیدیان؛ شیما شیرمحمدی بهادران؛ ناصر محمدپور دونیقی


6. کاربرد نانوذرات ZnO آلاییده شده با رنگ رزبنگال در تخریب فوتوکاتالیزوری آلاینده‌های فنلی تحت تابش نور مرئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

شهرزاد عبدالمحمدی؛ سیمین جانی تبار درزی؛ شیدا ایران فر


7. واکنش افزایشی مایکل آمین‌ها در حضور4-N،N-دی متیل آمینوپیریدینیوم استات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

صغری فرهی؛ فریده بهره بر


8. نانوکامپوزیت رافینوز مغناطیسی: کاتالیزوری سبز برای سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-H4-پیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

علی ملکی؛ فرشته حسن زاده افروزی؛ میرسعید اسماعیلی


9. پلی (2-وینیل پیریدین) پیوند شده بروی سیلیکا حاوی نانو ذرات پالادیوم: سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری در واکنش های جفت شدن کربن-کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

فاطمه فرجادیان؛ سهیلا قاسمی؛ داریوش خلیلی؛ فاطمه زارع؛ محمد قلی نژاد؛ بهمن تمامی


10. طراحی محتوا ی آموزش سنجش‌های شیمی سبز برای دانشجویان کارشناسی شیمی: سنجش‌های جرمی و زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1398

مریم صباغان؛ مریم قنبری؛ معصومه قلخانی؛ فاطمه خالوندی


11. طراحی و سنتز آزا-ماکروسیکل های جدید 25-19 عضوی بر پایه 6،4،2-تری آریل پیریدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

محمود کمالی


12. سنتز چند جزئی مشتقات زانتن با استفاده از تانیک اسید و آلژینیک اسید به عنوان کاتالیزورهای طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1398

ملیحه السادات صفایی؛ مهتاب معینی مهر


13. تهیه مشتقات تیومورفولین بااستفاده از واکنش چندجزیی آلکین های انتهایی، ایزوتیوسیاناتها و آزیریدین ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

پروانه چگینی؛ مجید غظنفرپور درجانی


14. معرفی (متیلن‌بیس (4،1-فنیلن)) بیس سولفامیک اسید به عنوان کاتالیزور اسیدی بدون هالوژن جدید و استفاده از آن در سنتز ترکیبات هتروسیکل‌ بر پایه زانتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

بهزاد خلیلی؛ ابراهیم فیروزه؛ مونا رسولیان


15. سنتز و شناسایی منگنز پورفیرین عاملدار شده با آمین، تثبیت شده برروی سیلیکا- زیرکونیوم فریت و بررسی عملکرد کاتالیزوری آن در اکسایش سیکلوهگزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

رحمت الله رحیمی؛ حمیده بلوچ خسروی؛ محبوبه ربانی؛ علی ملکی


16. مقایسه روش‌های سنتز گرافن‌اکسید دو بُعدی و سنجش فعالیت زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

مرتضی یوسف زادی؛ سولماز سلیمانی؛ آرش قادری


17. سنتز، بهینه‌سازی و بررسی خواص کوپلیمر سه دسته‌ای پلی‌پروپیلن گلیکول- پلی‌گلیسیدیل آزید - پلی‌پروپیلن گلیکول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

یداله بیات؛ فهیمه قرقچیان؛ فاطمه ابریشمی


18. روشی موثر برای تراکم نووناگل کاتالیست شده با استوگوانامین تثبیت شده روی نانوذرات مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

بهروز ملکی؛ اسماعیل رضایی سرشت؛ حسین اصغر رهنمای علی آباد؛ اسما باغدار فاروجی؛ علی جمشیدی؛ حمیدرضا ساداتی مشتقین


20. مقایسه ی تأثیر ترکیبات اتری به عنوان الکترون دهنده های درونی جدید بر کاتالیست های زیگلر – ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1399

رویا زاهدی؛ فرامرز افشار طارمی؛ رقیه جم جاه


21. روش سبز اصلاح شده برای تهیه نانوپودرهای MgO به عنوان یک کاتالیزور کارآمد برای سنتز مشتقات پیرانو[4,3-d]تیازولو[3,2-a]پیریمیدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

مهدی خلج؛ سمیرا عرب سلمان آبادی


22. بررسی خاصیت دارورسانی چارچوب فلزی-آلیUMCM-150 بر پایه آهن و مس: انتقال و انتشار داروی استامینوفن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

الهام نصیری؛ مریم نیک زاد؛ معصومه طاهری مهر


23. بررسی نمودار فاز و توابع اضافی در مخلوط دوجزئی بلورهای مایع نماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399

سعید امیر اصلانزاده