موضوعات = نفت، گاز و پتروشیمی
1. بررسی تاثیر سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات بر کشش بین سطحی دودکان و آب بصورت آزمایشگاهی و شبیه سازی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

کلثوم ملکشاهی فر؛ احسان علی پناهی؛ بهروز بیاتی


2. پیرولیز دو مرحله‌ای نفت کوره پالایشگاهی به اولفین‌ها و سوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1397

سمیرا شیروانی؛ محمد قشقائی؛ مهدی قمبریان


3. مرور و مقایسه ایده های فرآیندی مختلف برای فرآوری پسماند سولفونی حاصل از فرآیند گوگردزدایی اکسایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سبحان فراهانی؛ محمدامین ثباتی


4. بررسی مکانیسمی ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن با استفاده از منحنی های تراوایی نسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1398

شایان فقیهی؛ جمشید مقدسی؛ محمد جامی الاحمدی


5. بررسی تحلیلی اثر رسوبات و کیفیت آب ورودی بر خوردگی لوله‌های تبادلگر دیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

محمد رضا سرمستی امامی؛ علیرضا غلامی


6. حذف نیکل، کروم و سرب از خاکهای آلوده به نفت خام با استفاده ازسورفکتنت زیستی ساپونین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

رضا حاج محمدی؛ امیر حسین دولت زاده خیاوی؛ حسین امانی؛ هادی سلطانی


7. مطالعه آزمایشگاهی کارایی سیستم امولسیون آبی در فرآیند آسفالتین زدایی چاه نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1397

منصور جهانگیری؛ سعید حسن زاده؛ هادی باقرزاده؛ عباس شهرآبادی


8. اندازه گیری pH محلول بیوراکتور حاوی شناساگر فنولرد با استفاده از پردازش تصویر و شبکه های عصبی RBF و ANFIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

علیرضا عابدینی مزرعه؛ علیرضا رضائی؛ کوثر احمدی


9. مدل‌سازی و شبیه‌سازی ستون استخراج ضربه‌ای سینی‌دار بهمراه موازنه جمعیت قطرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

احد قائمی؛ سیدهادی حسینی


10. پیش‌بینی سولفور زدایی با روش غشایی از ترکیب دیزل واحد نفتی پالایشگاه اصفهان با به‌کارگیری هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1398

مجتبی راجی؛ امیر دشتی؛ ماشاءالله رضاکاظمی؛ نسیبه حاجیلری


11. بهینه‌سازی واحد تقطیر‌ ‌اتمسفریک پالایشگاه نفت لاوان با تغییر نسبت میعانات گازی در خوراک با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

محمد علی اخباری؛ حمید محجوب؛ مهربان کیانی؛ آذرخش گودرزی؛ علیرضا احمدی


12. کاربردهای الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی فرآیندهای مرتبط با مهندسی شیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1397

ماشاءالله رضاکاظمی؛ نسیبه حاجیلری؛ مجتبی راجی


13. بررسی اثر سرعت تزریقی اسید بر عملکرد فرآیند اسید زنی در یک مدل دو بعدی ناهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1396

سپیده معارف؛ پوریا مالمیر؛ ابوذر سلیمان زاده؛ حمیدرضا عرفانی؛ خلیل شهبازی


14. تبدیل آلاینده خطرناک H2S به سوخت هیدروژن و عنصر گوگرد با استفاده از فوتوکاتالیست بیسموت سولفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

محسن لشگری؛ مجید غنیمتی


15. مطالعه فرایند تبدیل متانول به اولفین و بررسی پارامترهای بارگذاری لانتانیوم و نسبت Si/Al بر کاتالیست HZSM-5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

فرهاد امیری؛ طالب زارعی


16. تعیین گروه‌های عاملی مؤثر بر شاخص گرانروی روغن موتور‌ها به وسیله‌ی روش ‌ FT-IRو رگرسیون خطی چند متغیره بر پایه‌ی الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

احمد مانی ورنوسفادرانی؛ سمانه احسانی؛ یداله یمینی


17. شبکه عصبی برای جداسازی دی اکسید کربن از ‏مخلوط های گازی مختلف با استفاده از هیدرات ‎های نیمه گازی در حضور بهبود دهنده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

جواد صیاد امین؛ سعید رفیعی؛ علیرضا بهادری


18. مروری بر مطالعات تزریق آب کم شور در مخازن کربناته و چالشهای موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1397

شیما ابراهیم زاده رجایی؛ علی اکبر سیف کردی؛ شهاب گرامی؛ مصطفی گنجه قزوینی


19. بررسی آزمایشگاهی تاثیر پدیده مارانگونی دمایی در بازیافت نفت پسمانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

محمد مسعودی؛ مریم خسروی؛ بهزاد رستمی؛ پژمان ابوالحسینی


20. بسپارش و بررسی عملکرد کوپلیمر پلی وینیل الکل-اکریلامید به عنوان بازدارنده سینتیکی هیدرات گازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1396

فاطمه جعفری؛ هادی روستا؛ علی دشتی


21. مقایسه عملکرد اصلاح جاذب‏های زئولیت و آلومینا با محلول پیپرازین جهت افزایش شدت جذب گاز دی‌اکسیدکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1397

فاطمه فشی؛ احد قائمی؛ پیمان مرادی


22. بررسی رفتار دوگانه هیدروژل‌ها در مقابل آب و نفت با هدف ‏کنترل تولید آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

مینا سلیمانیان؛ مهسا باغبان صالحی؛ عاصفه موسوی مقدم؛ محسن وفایی سفتی


23. بررسی اثر ساختار مولکولی آسفالتین بر تجمع و خواص سطح تماس نفت/آب بوسیله شبیه سازی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

ریاض خراط؛ سبحان بیگلری فر؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی