نویسنده = مریم نیک زاد
عملکرد گوگردزدایی جذبی در حذف ترکیب‌های گوگردی تیوفنی از مدل سوخت بنزینی توسط جاذب زئولیتی اصلاح شده HZSM-5

دوره 42، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 195-213

امید امن زاده؛ جواد احمدپور؛ سید رضا شعبانیان؛ مریم نیکزاد


بررسی آزمایشگاهی جذب سطحی ترکیب‌های گوگردی از نمونه سوخت بنزینی ساختگی توسط جاذب زئولیتی NaY اصلاح شده

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 131-154

قاسم دشت پیما؛ سید رضا شعبانیان؛ جواد احمدپور؛ مریم نیک زاد


بررسی ویژگی دارورسانی چارچوب فلزی-آلی UMCM-150 بر پایه آهن و مس: انتقال و رهایش داروی استامینوفن

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-25

الهام نصیری؛ مریم نیک زاد؛ معصومه طاهری مهر