کلیدواژه‌ها = پلی اترسولفون
اصلاح غشاهای نانو تصفیه توسط نانوذره‌های آهن اکسید و گرافن اکسید

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 75-87

عبدالرضا مقدسی؛ سمانه بنده علی؛ سیما کرمی


کاربرد غشای پلیمری در نمک زدایی از آب

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 199-216

سمانه خدامی؛ شهرام مهدی پور عطائی؛ سامال بابان زاده