کلیدواژه‌ها = نانوفتوکاتالیست
طراحی و ساخت نانو کامپوزیت های قابل بازیافت پایه فلزی برای تصفیه آب های آلوده شیمیایی

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 51-59

محمدرضا یزدان پناه؛ سید علی حسینی مرادی؛ مهدی حاتمی؛ هادی جولاده رودبار


بررسی اثر غلظت تیتانیوم دی اکسید و هیدروژن پراکسید بر روی بازده حذف فتوکاتالیستی 2- نیتروفنول

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 175-185

مهرزاد فیلی زاده؛ فرید عطار؛ منصور فیلی زاده؛ سید توفیق برارپور؛ سید محمد اسماعیل ذاکری


تجزیه فتوکاتالیستی فنول با استفاده از نانوکامپوزیت C-TiO2

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-50

سمیرا مقدم؛ محمد مهدی ظرافت؛ صمد صباغی