موضوعات = انرژی، انتقال حرارت
طراحی و بهینه سازی مبدل های گرمایی چند جریانه با در نظر گرفتن نوع پره و تغییر ویژگی های فیزیکی سیال

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 41-54

نسیم طاهونی؛ سمیرا میریحیایی؛ فاطمه جدا؛ حمیدرضا فلاحی؛ محمدحسن پنجه شاهی


بررسی تجربی فرایند گرمادهی اُهمی در سامانه های دو فازی بیوجامد ـ مایع

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 121-132

مصطفی کشاورز مروجی؛ عماد قادری