بازیابی گازهای همراه نفت و فلر به منظور تولید سوخت و انرژی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهشی شیمی و فرایند، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

جمع آوری و سوزاندن گازهای اضافی در فلر (گاز مشعل) به عنوان یکی از ابزارهای ایمنی و کنترل فشار در فرایندهای نفت، گاز و پتروشیمی شناخته می­ شود. ولی این گازها معمولا از ارزش گرمایی بالایی برخوردار هستند و از آن­ها می ­توان به عنوان خوراک در واحدهای صنعتی دیگر به منظور تولید فراوردهه ­هایی با ارزش افزوده استفاده کرد، در حالی که سوزاندن آن­ها سبب انتشار گازهای گلخانه ­ای و آلاینده­ های هوا، آلودگی صوتی و بوی ناخوشایند و به نوعی هدردادن منابع اقتصادی نیز می ­شود. روش ­های گوناگونی به منظور بازیابی گازهای مشعل و استفاده دوباره از آن ارایه شده است، ازجمله:  افزایش فشار و تزریق،  واحدهای NGL،  تولید LNG و CNG، فرایند GTL و تولید مواد شیمیایی و تولید انرژی الکتریکی. انتخاب روش مناسب ملزم به بررسی معیارهای گوناگونی است که در بیش­تر مطالعه ­ها تنها به دو عامل اصلی میزان حجم گاز و فاصله تا بازار مصرف پرداخته شده است. ولی عامل ­های مهم دیگری نیز در فرایند بازیابی و به­ کارگیری گاز همراه میدان­ های نفت و فلر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. در این مطالعه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی روش ­های گوناگون بازیابی و به ­کارگیری گاز مشعل طبقه­ بندی و بررسی شد.  نتیجه­ ها نشان می ­دهد که در بین این روش ­ها، فرایند مصرف گاز برای تولید انرژی الکتریکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] اویسی س.، چراغی الف.، بهینه سازی لوله‌ی گردابه‌ای جهت بازیابی میعانات از گاز ارسالی به فلر، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 40(2): 259 تا 269 (1400).
[2] Soltanieh M., Zohrabian A., Gholipour M.J., Kalnay E., A Review of Global Gas Flaring and Venting and Impact on the Environment: Case Study of Iran, International Journal of Greenhouse Gas Control, 49: 488-509 (2016).
[4] Al-Douri A., Sengupta D., El-Halwagi M.M., Shale Gas Monetization – A Review of Downstream Processing to Chemicals and Fuels, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 45: 436-455 (2017).
[6] امیرانتظاری ک.، محمدی فرتخونی م. "راهکاری پایدار به ممنظور کاهش فلرینگ در پالایشگاه­های دوم و سوم و پتروشیمی جم". دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو (1395).
[8] ابوخمیس موسوی خ.، حمید ق.، جلالی ا. "بازیافت گازهای ارسالی به فلر در پتروشیمی بوعلی سینا راهی در جهت حفاظت محیط زیست و کاهش اتلاف انرژی". هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست (1395).
[9] خراشه ف.، خوشگرد ا.، میزایی ش.، نعمتی صیاد ح. "بررسی کاهش مصرف انرژی در واحد آروماتیک پتروشیمی نوری و کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای". نخستین همایش مهندسی فرایند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی (1392).
[10] "بررسی فرایندهای بازیافت گاز همراه میادین نفت و فلر به منظور تولید برق در ایران"، پژوهشگاه نیرو (1398).
[11] Saaty T. L.,"Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation", 2nd edition, RWS Pubns (1990).
[12] Ojijiagwo E.,Oduoza C.F., Emekwurua N., Economics of Gas to Wire Technology Applied in Gas Flare Management, Engineering Science and Technology, an International Journal, 19: 2109-2118 (2016).
[13] Hajizadeh A., Mohamadi-Baghmolaei M., Azin R., Osfouri S., Heydari I., Technical and Economic Evaluation of Flare Gas Recovery in Agiant Gas Refinery, Chemical Engineering Research and Design, 131: 506-519 (2018).
[14] "وضعیت گازهای مشعل و آسیب­شناسی عدم موفقیت جمع­آوری این گازها"، گزارش راهبردی مدیریت اقتصاد شماره 17، (1395).
[15] Khan M.S., Karimi I.A., Wood D.A., Retrospective and Future Perspective of Natural Gas Liquefaction and Optimization Technologies Contributing to Efficient LNG Supply: A Review, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 45: 165-188 (2017).
[17] Tractebel Engineering S.A., "CNG for Commercialization of Small Volumes of Associated Gas", World Bank Document (2015).
[20] Rahimpour M.R., Jokar S.M.,Feasibility of Flare Gas Reformation to Practical Energy in Farashband Gas Refinery: No Gas Flaring, Journal of Hazardous Materials, 209-210: 204-217 (2012).
[21] Saidi M., Siavashi F., Rahimpour M.R., Application of Solid Oxide Fuel Cell for Flare Gas Recovery as a New Approach; A Case Study for Asalouyeh Gas Processing Plant, Iran, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 17:  13-25 (2014).