دوره و شماره: دوره 41، شماره 3 - شماره پیاپی 105، آذر 1401، صفحه 1-364 
سنتز کاتالیست نیکل/UIO-66 برای به‌کارگیری در فرایند ODH پروپان در دمای پایین

صفحه 43-56

علی متاعی مقدم؛ مجتبی ساعی مقدم؛ پدرام ناصحی؛ ریحانه ایزی


بررسی اثر تقویت کننده مولیبدن در نانوبلورهای ZIF-8 به منظور کاربرد در جذب سطحی گازهای CO2 و CH4

صفحه 121-137

عرفان اسدی؛ سید رضا حسینی؛ سمیه نوروزبهاری؛ سید بهروز سادات نیا؛ محمد رستمی زاده؛ محمدرضا امیدخواه نسرین؛ سید علی قدیمی


مطالعه آزمایشگاهی ضریب نفوذ مولکولی اتیلن در حلال نرمال متیل پیرولیدون

صفحه 181-193

فرزین اوشال؛ شیما عزیزی؛ سید محسن پیغمبرزاده؛ ضحی عزیزی


مدل سازی پیامد و ارزیابی ریسک مخازن کروی LPG پالایشگاه نفت اصفهان

صفحه 305-311

جواد کمالی؛ محمدرضا امیدخواه نسرین؛ طه حسین حجازی