دوره و شماره: دوره 41، شماره 4 - شماره پیاپی 106، اسفند 1401، صفحه 1-481 
سنتز پلیمر قالب مولکولی گزینش‌پذیر و کاربرد آن در استخراج فولیک‌اسید

صفحه 111-119

سیدمحمدرضا میلانی حسینی؛ بیتا یاراحمدی؛ نصیبه سعیدزاده امیری


جذب سطحی یون سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت

صفحه 121-130

اعظم السادات قرقچیان؛ حسین محمدی منش؛ سید رضا فانی؛ محسن حکیمی


بررسی تزریق آب هوشمند به مخازن آب دوست کربناته

صفحه 287-299

رامتین حمیدیان؛ زهرا تقی زاده فرح آبادی؛ مصطفی لشکربلوکی


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تولید هیدروژن به کمک فرایند گازسازی زغال‌سنگ

صفحه 367-381

مهدی شمسی؛ حبیب آل ابراهیم؛ محمد جواد آذرهوش؛ علیرضا آذرهوش