امکان سنجی فنی و برنامه ریزی بهینه فرآیند بازگردانی گاز در یک مخزن گاز میعانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران

2 Iran university of science and technology, Narmak, Tehran

چکیده

بازگردانی گاز روشی رایج برای بهبود تولید از مخازن گاز میعانی است و به ‌دلیل کم‌هزینه بودن در مقایسه با حفر چاه‌های جدید مورد استقبال قرار گرفته است. استفاده از ارزش خالص فعلی که در آن هم عامل زمان و هم هزینه دیده می شود، روشی مطمئن در ارزیابی این فرآیند است. با توجه به هزینه‌های تاسیسات تزریق و مشکلات تولیدی که تزریق گاز با خود به همراه دارد، یافتن روش‌های جدید برای برنامه ‍‌ریزی و بهینه‌سازی تزریق گاز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش سعی شده است که با تلفیق نرم افزار های بهینه ساز و شبیه ساز مخازن و با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی، مقدار بهینه بازگردانی گاز و همچنین مقدار بهینه گاز تولیدی مشخص شود. روش مورد استفاده در این تحقیق بر روی یک مطالعه موردی بازگردانی گاز در مخازن گاز میعانی پیاده شده است. حالت های مختلفی از متغیر های بهینه سازی، در این کار مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی های انجام شده در این کار نشان می دهد، با بازگردانی گاز تولیدی در مخزن مورد مطالعه می‌توان ارزش خالص فعلی را تا حدود 30 درصد، افزایش داد. همچنین تولید و بازگردانی بخشی از گاز در فرم بهینه، عمر مخزن مورد نظر را با توجه به محدودیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده از 10 سال به 18 سال افزایش می دهد. علاوه براین، با بررسی دقیق‌تر، این نتیجه حاصل شد که با توجه به بالاتر بودن قیمت گاز تزریقی در فصول سرد نسبت به فصول گرم، می توان در این فصول 65 درصد گاز تولیدی را در فصول گرم به مخزن باز گرداند. با انجام حساسیت سنجی روی نتایج بهینه سازی مشخص شد، قیمت گاز بازگردانی شده و همچنین مقدار غنای میعانات گازی تأثیر بسزایی در مقدار بهینه گاز بازگردانی شده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات