سنتز مونت‌موریلونیت اصلاح شده با هگزادسیل‌تری‌متیل‌آمونیوم بروماید (HDTMA-Br) به‌عنوان یک جاذب کارآمد به‌منظور حذف آلاینده‌های آب همراه چاه نفتی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ۱- ایران، گیلان، دانشگاه گیلان، دانشکده مهندسی شیمی 2- ایران، گیلان، دانشگاه گیلان، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر

2 2- ایران، گیلان، دانشگاه گیلان، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر 3- ایران، گیلان، دانشگاه گیلان، دانشکده شیمی

چکیده

در این پژوهش، مونت‌موریلونیت اصلاح شده با هگزادسیل‌تری‌متیل‌آمونیوم بروماید (HDTMA-Br) از طریق واکنش سدیم مونت‌موریلونیت با سورفکاتنت HDTMA-Br، تهیه شد. ساختار جاذب با استفاده از روش‌های FTIR، TGA، PSD ،BET، XRD، FESEM و TEM شناسایی شد. در ادامه، کارایی جاذب اصلاح‌شده به‌منظور حذف آلاینده‌های آب همراه چاه نفتی شامل کاهش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)، اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD)، مواد جامد معلق(TSS)، نفت و چربی و کدورت از آب همراه نفتی مورد بررسی قرار گرفت. ظرفیت تبادل 200 درصد برای مونت‌موریلونیت اصلاح شده بدست آمد. بیشینه حذف COD در شرایط بهینه دوز جاذب 3/0 گرم، pH 7 و زمان تماس 45 دقیقه 04/92 درصد حاصل شد. از مزایای این روش می‌توان به ارزان، ایمن بودن، و قابلیت استفاده مجدد جاذب، زمان کوتاه انجام تصفیه، ظرفیت جذب بالا، جداسازی آسان جاذب از محیط واکنش اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات