سنتز پلیمر قالب مولکولی گزینش‌پذیر و کاربرد آن در استخراج فولیک‌اسید

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 علم و صنعت

2 تهران، دانشکده شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هدف از این پژوهش سنتز پلیمر قالب مولکولی فولیک‌اسید جهت شناسایی و اندازه‌گیری سریع و آسان فولیک‌اسید با استفاده از دستگاه فلورسانس می‌باشد. در سنتز پلیمر قالب مولکولی جهت افزایش استحکام و پایداری پلیمر، مقادیر نسبت‌های مولی مونومر عاملی ، اتصال‌دهنده عرضی و حلال مورد استفاده باید بهینه شوند. برای سنتز پلیمر از مونومر عاملی آکریل‌آمید، اتصال‌دهنده عرضی اتیلن‌گلیکول‌دی‌متا‌آکریلات و مولکول الگوی فولیک‌اسید استفاده شدند و نسبت‌های مولی بهینه مونومر عاملی، اتصال‌دهنده عرضی و حلال با استفاده از دستگاه فلورسانس بدست آمدند. این مواد با محلول سل-‌ژل حاصل از افزودن تترا‌اتیل‌ارتو‌سیلیکات(TEOS) ، اتانول (EtOH) ، اسید‌کلریدریک(HCl) و آب مخلوط گردید. پلیمریزاسیون به روش سل-ژل سبب تشکیل شبکه سه‌ بعدی پلیمری در کمترین زمان و بدون نیاز به اعمال دما و فشار بالا شد. پلیمر قالب‌گیری شده جهت استخراج فولیک‌اسید از درون نمونه حقیقی محلول قرص فولیک‌اسید در حلال DMF مورد استفاده قرار گرفت. تصاویر SEM پلیمر قبل و بعد از شست‌و‌شو توسط حلال بهینه، منحنی استاندارد و ظرفیت جذب پلیمر نیز بررسی شدند. مطابق نتایج در سنتز پلیمر فولیک‌اسید، نسبت‌های مولی بهینه مولکول الگو، مونومر عاملی و اتصال‌دهنده عرضی ۱:۶:۲۰ بدست آمد. با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بعد از شست‌و‌شو پلیمر، به دلیل خروج مولکول‌های فولیک‌اسید از درون شبکه آن، حفراتی با ابعاد nm 285-140 در پلیمر ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات