دوره و شماره: دوره 41، شماره 2 - شماره پیاپی 104، شهریور 1401، صفحه 1-387 
ارزیابی ویژگی ضدمیکروبی نانوکامپوزیت نقره/ آهن اکسید تولید شده با نشاسته

صفحه 1-12

سیده معصومه قاسمی نژاد؛ سپیده حامدی؛ سید عباس شجاع الساداتی


بررسی آزمایشگاهی تشکیل کک در ساختار کاتالیست صنعتی Pd-Ag/α-Al2O3

صفحه 239-246

پوریا پاکدامن؛ علی حفیظی؛ محمدرضا رحیم پور؛ علی درویشی؛ اکبر بوالحسنی