روش سبز اصلاح شده برای تهیه نانوپودرهای MgO به عنوان یک کاتالیزور کارآمد برای سنتز مشتقات پیرانو[4,3-d]تیازولو[3,2-a]پیریمیدین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه. مدیر باشگاه پژوهشگران جوان واحد بویین زهرا

2 گروه شیمی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق سه روش ساده شامل شرایط حرارتی، اولتراسونیک و روش آسیاب کاری با سرعت بالا (HSBM) برای تهیه مشتقات پیرانو[4,3-d]تیازولو[3,2-a]پیریمیدین در حضور نانوپودرهای اکسید منیزیم در شرایط بدون حلال گزارش شده است. نانوپودرهای اکسید منیزیم در محلول آبی حاوی آب پرتقال تازه تهیه شده و با تکنیک هایXRD ، FE-SEM ، EDS و FT-IR شناسایی شده است.
در این تحقیق سه روش ساده شامل شرایط حرارتی، اولتراسونیک و روش آسیاب کاری با سرعت بالا (HSBM) برای تهیه مشتقات پیرانو[4,3-d]تیازولو[3,2-a]پیریمیدین در حضور نانوپودرهای اکسید منیزیم در شرایط بدون حلال گزارش شده است. نانوپودرهای اکسید منیزیم در محلول آبی حاوی آب پرتقال تازه تهیه شده و با تکنیک هایXRD ، FE-SEM ، EDS و FT-IR شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات